Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“

Projekto „Atrask save“ tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose

nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos

ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei

grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens

poreikius ir galimybes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-09-21–2018-09-20.

Projekto vertė: 33.798.580,00 eurų, iš kurių 31.058.154,29 eurų – Europos

Sąjungos struktūrinių

fondų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos ir 2.740.425,71 eurų – Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 35.635 asmenų.

Projekto vykdytojas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų

departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

58 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

(Jaunimo garantijų iniciatyvos partneriai).

 

 

Kupiškio jaunimui pristatyta projekto „Atrask save“ veikla – savanorystė

Kovo 13d. Kupiškio jaunimo centre vyko JUI ir ESF bendrai

finansuojamo projekto

„Atrask save“ savanorystės veiklos pristatymas. Jame dalyvavo

JGI vietos koordinatorė

Jurgita Žitkevičiūtė, jaunimo garantijų koordinatorė Vilma

Kučinskaitė,  JRD  savanoriškos

tarnybos mentorė Danutė Bredienė.

Susitikimo metu mentorė Danutė Bredienė jaunuoliams

pasakojo apie savanorystę, jos naudą

jaunam žmogui, kuriam trūksta darbinės patirties, ar

nežinančiam kaip save realizuoti.

Mentorė pristatė Kupiškio rajono savivaldybėje  veikiančias

savanorius priimančias

organizacijas. Šiai dienai Kupiškyje jau yra akredituotos 7

įstaigos, kurios gali priimti

savanorius: Kupiškio etnografijos muziejus, Kupiškio

jaunimo centras, Kupiškio raj.

savivaldybės kultūros centras,  Kupiškio raj. savivaldybės

kultūros centras Skapiškio

padalinys, Kupiškio raj. savivaldybės viešoji biblioteka,

Rudilių Jono Laužiko

universalus daugiafunkcis centras, VšĮ „Kupiškio vaikų

dienos centras“.

Susirinkusiam jaunimui pasisekė, nes į susitikimą atvyko

ir šiuo metu Kupiškio

jaunimo centre savanoriaujantis vaikinas Justas. Jis papasakojo

kodėl pasiryžo

dalyvauti savanoriškos tarnybos programoje. Kaip jis

teigė: „ Savanorystė –

puikus laisvalaikio praleidimas, nes jei nesavanoriaučiau,

laiką tuščiai

praleisčiau prie kompiuterio, o čia galiu būti naudingas

ir prisidėti prie

jaunimo centro veiklų“. Justas ragino jaunimą, nesėdėti

namuose, o kažką išbandyti

naujo ir pasijusti naudingais visuomenei, bei patiems

įgyti naujos patirties.

Kovo 23 d. Rokiškio savivaldybėje pirmą kartą vyko

konferencija

„Jaunimo politikos stiprinimas Panevėžio regione“, kurioje

dalyvavo savivaldybių

bei jaunimo atstovai iš Panevėžio, Biržų, Pasvalio, Kupiškio

rajonų. Konferencijoje

taip pat dalyvavo LiJOT prezidentas Mantas Zakarka, JRD

atstovė Valda

Karnickaitė, JRD direktorius Vydūnas Trapinskis, jaunimo

skyriaus vyriausioji

specialistė Gintarė Lisauskaitė ir JGI koordinatorius Valdas

Maksvytis.

Dalyviai išsiskirstė į šešias darbo grupes. Vietoje iš jų buvo

svarstomos

Jaunimo garantijų iniciatyvos tinklo savivaldybėje plėtros

galimybės.

Nors dalis komandos užstrigo lifte, bet visgi spėjo

prisijungti ir

suformuluoti rezoliuciją stiprinti jaunimo politikai

Panevėžio regione.

#apvalusstalas #JLK

  • MOKYTOJAS: JGI koordinatorė - Jurgita Žitkevičiūtė
  • VYKDYMO METAI: 2015 - 2018 m.
  • KATEGORIJA:
TOP