PREV
NEXT

KUPIŠKIO JAUNIMO CENTRAS - MŪSŲ DURYS ATVIROS JUMS

Gedimino g. 7, Kupiškis 40114, Lietuva. Tel. +370 670 21763 +370 459 52 523
Renginių organizavimas

Renginių organizavimas

KJC kasmet organizuoja įvairius renginius jaunimui ir visuomenei: temines diskotekas, gatvės muzikos dieną, aplinkosaugos akciją DAROM, kalendorines šventes, dviračių žygius, prisideda prie kitų įstaigų organizuojamų renginių. Daugiausia atsižvelgiama į jaunų žmonių idėjas ir poreikius.

Tarpinstitucinis  bendradarbiavimas

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Kupiškio jaunimo centras nuolat vysto tarpžinybinį ir tarptautinį bendradarbiavimą darbo su jaunimu srityje. Bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis Kupiškyje, kitais Lietuvos jaunimo centrais, palaikomas glaudus bendradarbiavimas su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Atviras darbas su jaunimu

Atviras darbas su jaunimu

Atviras darbas su jaunimu vyksta vadovaujantis Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu.

Informacija

Informacija

Viena pagrindinių KJC funkcijų – jaunimo informavimas. Jauni žmonės gali kreiptis į jaunimo darbuotojus jiems rūpimais klausimais, pvz.: dėl savirealizacijos, savanorystės, įsidarbinimo galimybių, kylančių sunkumų ir kt. Jie gali užsukti į KJC adresu: Gedimino g. 7, Kupiškis, arba kreiptis el. paštu kupiskiojc@gmail.com

KUPJC

KUPJC

Kupiškio jaunimo centras (toliau - KJC) yra 2008 m. įkurta Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Misija

Misija

Atviras daugiafunkcis jaunimo užimtumo centras – neformalaus ugdymo įstaiga, atitinkanti jaunimo poreikius, padedanti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, telkianti dalyvauti sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo problemas.

Vizija

Vizija

Jaunimo centras – neformalaus ugdymo įstaiga, atvira ir saugi erdvė jaunimo veiklai, neformalaus jaunimo ugdymo lyderis rajone; modernus, patrauklus vaikams, jaunimui ir šeimai centras, siūlantis aukščiausią paslaugų kokybę ir plačias pasirinkimo galimybes.

TOP